Меню

Благовіщенська районна державна адміністрація

26400 м.Благовіщенське вул.Героїв України 72

тел.2-23-76, e-mail:

inbox1@ulrda.kr-admin.gov.uaПаспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік


Звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2019 рік

212146 Відщкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

0218340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

210180 Інші діяльність у сфері державного управління

218831 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

218110 Заходи у сфері запобігання виникнення надзвичайних ситуацій

212144 Програми та централізовані заходи у галузі охорони здоровя

0212111 Первинна медична допомога населенню, що надасться центрами первинної медичної допомоги

210180 Інші діяльність у сфері державного управління ( Програма підтримки заходів з організації комплектування збройних Сил України у Благовіщенському районі на 2017-2020 роки)

212010 Багатопрофільна станціонарно медична допомога населенню

217363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих терито

218420 ІНЩІ заходи у сфері засобів масової інформації

0213104 Забезпечення соціальними послуї амиз за місцем прожіїванн громадян, які нездатні до самообслуговування у зв"язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

0217367 Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

Паспорти бюджетних програм на 2019 рік по головному розпоряднику коштів районного бюджету Благовіщенській районній державній адміністрації

1014060 “Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів”

0212111 “Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної”

0213104 “Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю”

0212010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”

0212111 “Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної”

0212111 “Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної”

0212010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”

0217350 “Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)”

0210180 “Інша діяльність у сфері державного управління” (Районна цільова програма підтримки заходів з організації комплектування Збройних Сил України у Благовіщенському районі на 2017-2020 роки)

0210180 “Інша діяльність у сфері державного управління” (Програма підтримки впровадження реформи децентралізації надання адміністративних послуг)”

0212010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”

0212144 “Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет”

0212111 “Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної”

0217640 “Заходи з енергозбереження”

0217610 “Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва”

0218110 “Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха”

0218420 “Інші заходи у сфері засобів масової інформації”

0212146 “Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань”

0213104 “Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю”

0212010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”

0212144 “Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет”

0212111 “Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної”

0218420 “Інші заходи у сфері засобів масової інформації”

0218831 “Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі”

0217363 “Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”


2417110 "Реалізація програм в галузі сільського господарства"

1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок

1014030 Бібліотеки

1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів


1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок

1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів