ДОГОВІРНО-ПРАВОВА БАЗА ВІДНОСИН УКРАЇНИ З НАТОРамковий документ Програми НАТО "Партнерство заради миру" був підписаний 8 лютого 1994 р., не підлягає ратифікації.

Презентаційний документ щодо участі України в програмі "Партнерство заради миру" переданий НАТО 25 травня 1994 р., Брюссель, не підлягає ратифікації.

Зобов'язання України згідно з цими документами мають політичний характер. На основі зазначених документів Україна бере участь в програмі ПЗМ.

Участь України в Програмі ПЗМ передбачає практичну співпрацю з НАТО у військовій, військово-технічній, військово-політичній галузях, а також в питаннях науки, екології, оборонної економіки тощо. Програма спрямована на вдосконалення можливостей держав-учасниць щодо спільної участі у міжнародній миротворчій діяльності під егідою НАТО, зокрема на досягнення взаємосумісності підрозділів держав-партнерів з відповідними силами держав-членів Альянсу.

Щорічно на основі пропозицій структур НАТО та держав-членів і партнерів формується Робоча програма партнерства (РПП), до якої входять засідання комітетів і робочих груп НАТО, що працюють на рівні експертів та відкриті для участі держав-партнерів, навчальні курси, військові навчання і тренування, конференції і семінари, обмін візитами тощо. На основі РПП міністерствами і відомствами України, залученими до співробітництва з НАТО, щорічно формується Індивідуальна програма партнерства (ІПП) України. Як правило вона містить понад 250 заходів (наприклад, до ІПП-2002 увійшло 275 заходів).

Угода про безпеку між Урядом України та Організацією Північно-Атлантичного Договору підписана 13 березня 1995 р., Брюссель, ратифікована 12 вересня 2002 р.

Угода регулює питання зберігання і взаємного захисту інформації обмеженого користування. Угода визначає зобов'язання сторін захищати секретну інформацію іншої сторони та вживати заходів для її збереження. Практичні питання, що стосуються процедур передачі та охорони інформації, регулюються відповідними інструктивними документами сторін, зокрема відповідною інструкцією НАТО і "Правилами поводження та забезпечення охорони інформації НАТО з обмеженим доступом в Україні", розробленими СБУ.

Інформація НАТО з обмеженим доступом, яка передається Україні, стосується операцій під егідою НАТО. На основі Угоди Україна бере участь у розробці документів РЄАП та ПЗМ закритого характеру, або тих, які мають закритий характер протягом їх підготовки та узгодження. На основі Угоди здійснюється також співробітництво між Україною і НАТО в рамках Хартії про особливе партнерство, оскільки матеріали засідань Комісії Україна-НАТО і політичних консультацій у форматі "26+1" як правило мають закритий характер.

Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та НАТО щодо заснування Центру інформації та документації НАТО в Україні від 7 травня 1997 р., Київ.

Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Організацією Північноатлантичного Договору щодо призначення Офіцерів зв'язку НАТО в Україні від 9 грудня 1998 р., Брюссель.

На основі цих документів відкриті відповідні офіси НАТО в Києві. Представники НАТО, яки працюють в цих офісах, мають дипломатичні привілеї та імунітети.

Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного Договору (НАТО) підписана 9 липня 1997 р., Мадрид, не підлягає ратифікації.

Хартія є основним політичним документом, який регулює відносини України з НАТО. Її положення не суперечать Конституції чи національному законодавству, а виконання не вимагає зміни чинного законодавства України або прийняття нових законодавчих актів.

В Хартії міститься положення про підтримку процесу інтеграції України до всієї низки європейських та євроатлантичних структур.

У Хартії визначені основні механізми двостороннього співробітництва Україна-НАТО, зокрема: Комісія Україна-НАТО (регулярні засідання на рівні послів, міністрів закордонних справ, міністрів оборони, глав держав у форматі "26+1"); спільні засідання з відповідними Комітетами НАТО у форматі "26+1"; спільні робочі групи; взаємні візити високого рівня та обмін експертами; кризовий консультативний механізм для проведення спільних консультацій у випадку, коли Україна вбачатиме пряму загрозу своїй територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці.

Під час Празького засідання КУН 22 листопада ц.р. на розвиток Хартії ухвалено новий політичний документ Україна-НАТО - План дій (ПД), який визначатиме модальності відносин з Альянсом на наступний період. ПД розвиває положення Хартії, конкретизує мету політики України на євроатлантичну інтеграцію та цілі, які ставить перед собою держава в різних галузях в контексті підготовки до членства в Альянсі. Водночас ПД не відміняє Хартії.

Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (NAMSO), підписаний 6 грудня 2001 р., Брюссель, не підлягає ратифікації.

Агенція НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (АМТЗО), яка є виконавчим органом Організації НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО), надає посередницькі, експертні та комерційні послуги в питаннях постачання озброєнь і військової техніки, їх обслуговування і модернізації, утилізації боєприпасів та військової техніки, тилового і матеріально-технічного забезпечення контингентів миротворчих сил. Меморандум має рамковий характер і його підписання не веде до будь-яких фінансових витрат. Для започаткування будь-якого конкретного проекту необхідним є укладення окремого контракту, в якому визначаються всі зобов'язання сторін.

Першим практичним проектом Україна-НАТО, укладеним з ОМТЗО, став проект знищення протипіхотних мін (ППМ). Утилізація українських ППМ здійснюється на базі Донецького казенного заводу хімічних виробів в рамках контракту між Омтзо та Науково-технічним центром "Співдружність". Він передбачає надання країнами-членами НАТО українській стороні високотехнологічного обладнання для утилізації 404 тис. протипіхотних мін на суму 561 тис. доларів США. Зараз обговорюється можливість започаткування й інших проектів з NAMSO, зокрема щодо утилізації надлишкових боєприпасів та стрілецької зброї і легких озброєнь.

План дій Україна-НАТО,
Цільовий план на 2003 рік, на 2004 рік, на 2005 рік, на 2006 рік - ухвалені 22 листопада 2002 р., Прага, не підлягають ратифікації.

Зобов'язання України згідно з цими документами мають політичний характер.

План дій визначає стратегічні й середньострокові цілі і пріоритети України на шляху євроатлантичної інтеграції, кінцевою метою якої є членство в НАТО. Він складається зі вступу і п'яти розділів: Політичні і економічні питання, Питання безпеки і оборони та військові питання, Захист і безпека інформації, Правові питання, Механізми імплементації. В кожному з розділів (окрім розділу Механізми імплементації) визначаються основні принципи, на яких базуватиметься політика України у конкретній галузі, та цілі, що мають бути досягнуті з метою наближення держави до стандартів країн-членів Альянсу.

Річний Цільовий план містить перелік конкретних заходів як внутрішнього характеру, так і спільних Україна-НАТО, запланованих на поточний рік для досягнення визначених в ПД цілей. Виконання цих заходів повинно продемонструвати готовність України вийти на якісно новий рівень відносин з НАТО. Більшість внутрішніх заходів, внесених до ЦП, вже входять до існуючих державних програм і нормативно-правових актів України.

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Організацією Північно-Атлантичного Договору щодо планування при надзвичайних ситуаціях, підписаний 19 березня 1998 р., Київ, не підлягає ратифікації.

Меморандум є рамковим документом, що регулює співробітництво між МНС і відповідним підрозділом НАТО.

Сфера компетенції Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Угода між Національним координаційним центром соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, Кабінету Міністрів України та Організацією Північно-Атлантичного Договору "Про практичну реалізацію ініціативи НАТО щодо перепідготовки українських військовослужбовців, звільнених в запас або відставку", підписана 11 жовтня 1999 р., Київ, не підлягає ратифікації.

З 1999 року в Україні здійснюється спільний проект Україна-НАТО з мовної перепідготовки військовослужбовців, звільнених у запас або відставку. В рамках цього проекту близько 300 українських військовослужбовців пройшли курси англійської, французької та німецької мов, а також отримали допомогу у подальшому працевлаштуванні у цивільному секторі економіки.

Сфера компетенції Міністерства оборони України.

Угода між державами-учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у Програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їх збройних сил та Додатковий протокол до неї, підписані 6 травня 1996 р., Брюссель, pатифіковані 2 березня 2000 р.

Подальший додатковий протокол до Угоди між державами-учасницями Північно-Атлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у Програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їх збройних сил, підписаний
3 грудня 1999 р., Брюссель ратифікований 20 квітня 2000 р.

Ці документи регулюють питання, пов'язані з проведенням спільних військових навчань на території України, а також з участю представників України в навчаннях на територіях держав-учасниць цієї угоди. Угода зокрема регламентує процедури перетину кордону військовослужбовцями та перевезення зброї і військової техніки, необхідних для участі в згаданих заходах, пов'язані з цим митні та податкові питання.

Сфера компетенції Міністерства оборони України.

Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО на Атлантиці та штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі щодо забезпечення підтримки операцій НАТО з боку України, підписаний 9 липня 2002 р., Київ, ратифікований 17 березня 2004 року.

Основною метою меморандуму є регулювання питань надання країною-господарем оперативної і матеріально-технічної підтримки силам НАТО під час проведення операцій і навчань.

Меморандум має рамковий характер та сприятиме подальшому розвитку та поглибленню механізмів в першу чергу практичного співробітництва між Україною та НАТО, досягненню оперативної взаємосумісності з державами-членами та країнами-партнерами НАТО.

Положення Меморандуму не суперечать міжнародно-правовим зобов'язанням України, які випливають з інших чинних для неї міжнародних договорів. Україна забезпечуватиме виконання положень Меморандуму у спосіб, який не порушуватиме її міжнародно-правових зобов'язань, у тому числі відносно третіх держав.

Положення Меморандуму застосовуватимуться після того, як рішення про допуск на територію України підрозділів збройних сил відповідних іноземних держав буде прийнято у порядку, встановленому законодавством України, зокрема Закону України "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України".

Сфера компетенції Міністерства оборони України.

Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і Верховним головнокомандуванням Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі щодо використання стратегічної транспортної авіації України в операціях та навчаннях НАТО, підписаний 7 червня 2004 р., Варшава, підлягає ратифікації.

Метою Меморандуму є встановлення політики і процедури використання стратегічної транспортної авіації України на підтримку операцій та навчань НАТО відповідно до взаємних домовленостей учасників.

Положення Меморандуму не вимагатиме внесення змін до чинного законодавства України, а також можливого прийняття нових законодавчих актів у суспільно-політичній, правовій, інформаційній, економічній, оборонній, оборонно-промисловій та безпековій сферах, не перешкоджає застосуванню існуючих угод, а також чинним міжнародним угодам.

Сфера компетенції Міністерства оборони України.